Olethan sinäkin aktiivisesti mukana kehittämässä yhä vastuullisempaa Semmaa?

Määrittelimme vuonna 2018 Semman strategiatyössä arvoja. Arvot ohjaavat toimintaamme ja jokapäiväisiä päätöksiä, mutta myös pidemmälle ulottuvia valintoja. Semma on arvojensa mukaisesti asiakkaasta välittävä ja yhdessä tekevä kampusravintola, joka elää pulssilla, uudistuu ja kehittyy jatkuvasti sekä kantaa vastuuta asiakkaasta ja ympäristöstä.

Ravintolayhtiölle yliopiston kampus tarjoaa erinomaisen ympäristön toimia vastuullisesti ja edelleen kehittyä vastuullisena toimijana. Asiakkaidemme arvomaailmassa eettiset valinnat ja vastuu planetaarisesta hyvinvoinnista ovat poikkeuksellisen vahvoja. Se haastaa myös meitä hyvällä tavalla. Samalla yliopiston tutkijayhteisö tarjoaa hyvät edellytykset kehittää omaa vastuullisuuttamme.

Jotta tiedämme, minne olemme menossa, on meidän tiedettävä mistä olemme lähdössä. Elli Latva-Hakuni selvitti Semman hiilijalanjälkeä 2020 valmistuneessa pro gradu - työssään. Työ tehtiin osana Jyväskylän resurssiviisausyhteisön toteuttamaa projektia, jossa määriteltiin Jyväskylän yliopiston toiminnasta aiheutuvia ilmasto - ja luontohaittavaikutuksia.

Raportin mukaan ruoantuotanto aiheuttaa huomattavan määrän eli 25 - 35 % kaikista ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista. Suomessa koulu-, opiskelija - ja työpaikkaruokaloilla on merkittävä rooli ihmisten päivittäisessä syömisessä, ja siksi niillä on myös keskeinen asema ruokajärjestelmän ilmastovaikutusten pienentämisessä. Omasta toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi ruokapalvelut voivat tukea kestävien ruokailutottumuksien syntymistä laajemminkin yhteiskunnassa, ja joukkoruokailulla on vuosikymmeniä edistetty esimerkiksi terveellisiä ruokavalintoja.

Semman hiilijalanjäljen laskenta kuvaa yhtiömme aiheuttamaa ilmastovaikutusta. Tarkastelussa huomioitiin ruokahankinnat, energian ja veden kulutus, jätteet, muut hankinnat, palvelut, työmatkaliikenne sekä Semman hallinnoimien autojen päästöt. Semmalla eläinperäiset tuotteet muodostivat 64 % kaikkien ruokahankintojen päästöistä, ja lihatuotteet muodostivat näistä päästöistä 42 %. Naudan osuus lihatuotteiden päästöistä oli 50 %, vaikka nautaa käytettiin ainoastaan 15 % kaikkien lihatuotteiden painosta.

 

Tiekartta kohti pienempää hiilijalanjälkeä

Vaikka olemme tehneet jo hyvin paljon vastuullisia valintoja, Semman on edelleen mahdollista pienentää hiilijalanjälkeään. Hiilijalanjäljen laskennan pohjalta tutkimustyössä rakennettiin kolme erilaista skenaariota siitä, minkälaisilla toimenpiteillä Semman olisi mahdollista saavuttaa edelleen päästövähennyksiä. Suurimmat päästövähennykset voidaan saavuttaa ruokalistan muokkaamisella ja energiakulutuksen muuttamisella päästöttömäksi sekä tavoitellen kohti hiilineutraalimpaa ruuan toimintaketjua. Tarjoamme jatkossakin monipuolisesti liha- ja kasvisvaihtoehtoja asikkaillemme, mutta tiedostamme koko ruokaketjun vaikutukset ilmastolle. Myös KELA määrittelee opiskelijaruokailuun liittyen terveyttä edellyttäviä vaatimuksia. Niiden noudattaminen on vastuuta asiakkaista ja heidän hyvinvoinnistaan. Semman päästöihin vaikuttavat jokaisen meistä tekemät ateriavalinnat.

 

Vuoropuhelu vastuullisuudesta on tärkeää

Haluamme ylläpitää hyvää vuoropuhelua asiakkaidemme ja sidosryhmien kanssa. Huomioimme asiakkaiden palautteen, seuraamme ruuan menekkiä sekä haluamme kuulla ideoita teiltä. Meidän on myös osattava kertoa asiakkaillemme paremmin saavutuksistamme hiilijalanjäljen vähentämiseksi ja arjen vastuullisista valinnoista.

Olethan sinäkin aktiivisesti mukana kehittämässä yhä vastuullisempaa Semmaa?

 

Jarkko Pirkkalainen

Jyväskylän Yliopisto

Hallituksen puheenjohtaja