Ilmoituskanavan kautta voi luottamuksellisesti ilmoittaa rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn. Ilmoituskanava on työkalu eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen.

Vaadimme koko organisaatioltamme ja edellytämme työntekijöiltämme, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteita ja organisaatiotamme koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli työntekijä tai organisaatiomme kanssa muuten tekemisissä oleva henkilö epäilee väärinkäytöstä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen ilmoituskanavan kautta. Työntekijöiden osalta ensisijainen tapa raportoida havainnoista on ottaa ne puheeksi esihenkilön kanssa, mutta jos asia ei sisäisellä keskustelulla etene tai se ei muuten ole mahdollista, asiasta voi tehdä täällä ilmoituksen.

Työntekijällä on mahdollisuus tehdä anonyymi ilmoitus esimerkiksi seuraavista rikkomuksista tai epäilyistä niiden suhteen:

  • Lahjonta, korruptio ja rahanpesu
  • Harmaa talous
  • Kilpailulainsäädännön vastainen toiminta tai epäreilu kilpailu
  • Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta
  • Tietosuojalainsäädännön vastainen toiminta
  • Työntekijöiden järjestäytymisoikeuteen puuttuminen
  • Työtehtävien yksipuolinen heikentäminen
  • Muita lainsäädäntöjä tai eettisiä periaatteitamme vastaan tehdyt rikkomukset

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Kanavaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi laskutukseen tai palveluehtoihin liittyvän asiakaspalautteen antamiseen eikä asiakaspalautteita tutkita. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Kanavan kautta väärinkäytöksistä voivat ilmoittaa sekä työntekijämme että kaikki ulkoiset osapuolet.

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen ilmoituskanavan kautta nimettömänä

Palvelussa lähetetyt ilmoitukset ovat ainoastaan määriteltyjen henkilöiden luettavissa. Yhtiössämme tämä henkilö on toimitusjohtaja. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Semma ilmoituskanava – avoimuusilmoitus Survey

Muut tavat ilmoittaa

Tämä ilmoituskanava on vain online-ilmoituksille. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa myös:

Puhelimitse: 044 710 9513

Kirjeitse:
Jarmo Sallinen
Semma Oy
Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä

Huomioi kuitenkin, että emme takaa yllämainittujen kanavien ilmoitusten automaattista anonymiteettiä.